Lịch công tác
15/01/2018 - 21/01/2018

Thứ / Buổi Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai
15/01/2018
Thứ ba
16/01/2018
Thứ tư
17/01/2018
Thứ năm
18/01/2018
Thứ sáu
19/01/2018
Thứ bảy
20/01/2018
Chủ nhật
21/01/2018
PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN - HỒ SƠ CÔNG VIỆC CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG
Triển khai bởi Trung tâm CNTT - TT (Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương)

Thiết kế & phát triển bởi  NewSaigonSoft  NeoDOC 2.0.1