logo

Dữ liệu ngành công thương

Danh sách Công bố hợp quy trong sản phẩm dệt may Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương

10/08/2018

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM CÁC CÔNG TY CÔNG BỐ HỢP QUY VỀ MỨC GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

Các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

08/08/2018

Hiện trạng đầu tư hạ tầng kỹ thuật các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chợ, Siêu thị, Trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương

08/08/2018

- THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI CHỢ TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN 07/2018 - SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HIỆN HỮU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020

Các Hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

08/08/2018

Thông tin chung về các hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

08/08/2018

Danh sách tổng hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp thông báo hoạt động và chấm dứt, tạm ngừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương 06 tháng đầu năm 2018

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

08/08/2018

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI NƯỚC NGOÀI

02/03/2018

DANH BẠ CÁC THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI NƯỚC NGOÀI

TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

01/03/2018

Tổ chức Xúc tiến Thương mại Việt Nam