logo

Danh mục dịch vụ công

Phòng ban phụ trách

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng

Kết quả

Cấp


danh mục dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

STT Tên thủ tục hành chính Cấp Lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
1 Kiểm tra năng lực sản xuất hàng may mặc Cấp 2 Xuất nhập khẩu Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
2 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
4 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)(trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
5 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Cấp 2 Công nghiệp địa phương Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
6 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Cấp 2 Vật liệu nổ công nghiệp Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
7 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Cấp 2 Vật liệu nổ công nghiệp Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
8 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Cấp 2 Hóa chất Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
9 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Cấp 2 Điện Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
10 Cấp lại thẻ an toàn điện Cấp 2 Điện Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ